Atyniadau Gogledd Cymru

Anglesey Model Village and Gardens

Pentref a Gerddi Model Ynys Môn | Gweld Manylion Atyniad

disgrifiad

trowch i'r chwith a dilyn arwydd yr A4080 am Niwbwrch.
Ar l 1/4 milltir

cysylltu

Pentref a Gerddi Model Ynys Môn
Parc Niwbwrch
Newborough
Ynys Môn

Ffn: 01248 440477

E-Bost | Gwefan

Mwynderau

  • Cynllun Croeso
  • Toiledau
  • Partïon ysgol
  • Ardal chwarae
  • Picnic Area
  • Parcio
  • Arlwyo
  • Datganiad Mynediad

Consortiwm

  • Anglesey Attractions

VAQAS

VAQAS

Mae hyn yn atyniad Ymwelwyr Gwasanaeth Sicrwydd Ansawdd Atyniad (VAQAS) cymeradwyo.

Ewch i VAQAS gwefan am fwy o fanylion ...

prisiau

cyffredinol

Oedolion: £2.75
Hyn: £2.25
Plant:£2.25

Grwpiau *

Oedolion: £2.75
Hyn: £2.25
Plant:£2.25

* Nifer lleiaf mewn grwp: 0

Nodyn:

Rydyn ni'n gwella'r pentref bach o hyd bob blwyddyn wrth inni ychwanegu ato a chynnwys modelau newydd er mwyn creu diddordeb newydd i'n hymwelwyr rheolaidd. Mae'r pentref bach mewn erw o erddi hardd sydd wedi'u tirlunio a'r rheini'n cynnwys nodweddion dwr a detholiad da o blanhigion a choed - arlwy unigryw i'n hymwelwyr yng ngogledd Cymru. Cewch ddilyn y llwybr drwy'r gwahanol leoliadau a'r modelau, rhai ohonynt yn gopau o nodfannau Ynys Mn. Mae'r cyfan wedi'i hadeiladu ar raddfa o un rhan o ddeuddeg o'u maint llawn, gan gynnwys ein rheilffordd fach sy'n teithio o gwmpas y gerddi ac yn aros yng ngorsaf fyd-enwog LLANFAIRPWLLGWYNGYLLGOGERYCHWYRNDROBWLLLLANTYSILIOGOGOGOCH.

Mae diodydd, hufen ia a lluniaeth ysgafn ar gael yn ein hystafell de neu dewch 'ch picnic eich hun a mwynhau golygfeydd gwych Eryri.

Gall aelodau iau'r teulu yrru'n hinjan reilffordd o gwmpas y lle picnic a chwarae.

Oriau Agor

Pentref a Gerddi Model Ynys Môn
1 Ebrill - 30 Medi
  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
10:30 - 05:00YesYesYesYesYesYesYes

Nodyn: cymerwch y briffordd nesaf i'r chwith gan ddilyn arwydd yr A4080 am Niwbwrch. Dilynwch yr A4080 am 8 milltir. Rydym 1/2 milltir heibio i bentref Brynsiencyn."

categori

Rhan o: Parciau a Gerddi, Teulu, Cychod, Trenau a Thramiau, Celf, Crefft categori

Sut ydw i'n dod o hyd i Pentref a Gerddi Model Ynys Môn?

I ddod o hyd inni

Ar l croesi Pont Britannia ar yr A55, cymerwch y ffordd ymadael cyntaf un at y gyffordd "T

Cludiant Cyhoeddus

Bysiau'n unig.

agosaf digwyddiadau

Eich Ffefrynnau

Ychwanegwch eich hoff atyniadau at y rhestr hon trwy glicio ar y botwm +.

Mae gennych no atyniads atyniadau chadw ar eich ffefrynnau.

Gweld eich ffefrynnau

atyniadau cyfagos

Bwyd a diod

The Loft Restaurant & Brasserie - Ye Olde Bulls Head Inn

The Loft Restaurant & Brasserie - Ye Olde Bulls Head Inn

Ynys Mn

mwy

tua. 13 milltirs o
Pentref a Gerddi Model Ynys Môn

Caffi Caban

Caffi Caban

Eryri Mynyddoedd a Mr

mwy

tua. 14 milltirs o
Pentref a Gerddi Model Ynys Môn