Atyniadau Gogledd Cymru

Bangor-on-Dee Racecourse

Cae Ras Bangor-is-y-coed | Gweld Manylion Atyniad

Bangor on Dee

disgrifiad

Cae Ras Bangor is-y-coed - cae ras ffensys llaw chwith yng nghanol prydferthwch cefn gwlad yng nghysgod bryniau Cymru. Mae'n hawdd ei gyrraedd ar rwydwaith y traffyrdd a'r priffyrdd, gan nad yw'r cae ras ond 5 munud oddi ar yr A438, 10 munud o Wrecsam a 25 munud i'r de o Gaer.

Mae gan Fangor is-y-coed gymeriad unigryw a dyma'r unig Gae Ras yn y wlad lle nad oes 'na eisteddle! Ond does dim angen poeni na fyddwch chi'n gallu gweld oherwydd mae'r prif fryncyn gwair yn creu amffitheatr naturiol i bobl wylio'r rasys. Mae'r cyfleusterau parhaol wedi'u gwella llawer hefyd ac yn cynnig digon o adnoddau i'n holl ymwelwyr.

cysylltu

Cae Ras Bangor-is-y-coed
Y Cae Ras
Bangor-is-y-coed
Bangor-on-Dee
Wrecsam

Ffn: 01978 780 323
Ffacs: 01978 780 985

E-Bost | Gwefan

Mwynderau

  • Toiledau
  • Parcio
  • Arlwyo
  • Cyfleuster Newid Baban

prisiau

Nodyn: *Cae padog - £18.00 ar y diwrnod (£17.00 wrth brynu tocyn o flaen llaw) - Cynhwysir tocyn cerdyn ras gwerth £1.00 hefyd. * Cae'r Cwrs - £8.00 ar y diwrnod (£7.00 os telir o flaen llaw)) *Mae pecynnau a chynigion arbennig i'w gweld ar ein gwefan

Oriau Agor

Cae Ras Bangor-is-y-coed
4 Ionawr - 24 Rhagfyr

Nodyn: Gatiau'n agor 2 awr cyn y ras gyntaf. Mae dyddiadau ac amserau'r rasys ar ein gwefan.

categori

Rhan o: Teulu categori

Sut ydw i'n dod o hyd i Cae Ras Bangor-is-y-coed?

Mae Bangor is-y-coed 25 munud o Gaer ac mae arwyddion i'ch cyfeirio yno oddi ar briffordd yr A483 wrth ichi deithio tua'r de. O gyfeiriad y de a chanoldir Lloegr, defnyddiwch yr M6 a'r M54 (Cyff 3), yna dilynwch yr A41 i Whitchurch ac yna'r A525 i gyfeiriad Wrecsam.

Eich Ffefrynnau

Ychwanegwch eich hoff atyniadau at y rhestr hon trwy glicio ar y botwm +.

Mae gennych no atyniads atyniadau chadw ar eich ffefrynnau.

Gweld eich ffefrynnau

atyniadau cyfagos

Bwyd a diod

Siop Fferm Ystâd Pen-ar-lâg

Siop Fferm Ystâd Pen-ar-lâg

Gororau Gogledd Cymru

mwy

tua. 16 milltirs o
Cae Ras Bangor-is-y-coed

Ystâd Rhug, Siop a Caffi

Ystâd Rhug, Siop a Caffi

Gororau Gogledd Cymru

mwy

tua. 22 milltirs o
Cae Ras Bangor-is-y-coed