Atyniadau Gogledd Cymru

Beaumaris Castle

Castell Biwmaris | Gweld Manylion Atyniad

Beaumaris Castle

disgrifiad

Castell Biwmaris ar Ynys Mn - dyma gampwaith anorffenedig gwych. Fei codwyd yn rhan o 'gylch haearn' cestyll gogledd Cymru gan frenin Edward 1 o Loegr, er mwyn gosod ei awdurdod ar Gymru. Ond chafodd y castell erioed moi orffen a daeth y cyflenwadau i ben cyn codi'r gwrthfuriau i'w huchder llawn.

Serch hynny, mae Castell Biwmaris yn olygfa ysblennydd ac, ym marn llawer, dymar gorau o holl gestyll Edward yng Nghymru. Fei dechreuwyd yn 1295 a hwn hefyd oedd yr olaf. Defnyddiodd pensaer milwrol y brenin, yr athrylith James o St George, ei holl brofiad ai holl ysbrydoliaeth wrth godir castell hwn, y fenter fwyaf a'r fwyaf uchelgeisiol a gychwynnodd erioed. 

cysylltu

Castell Biwmaris
Biwmaris
Beaumaris

Ffn: 01248 810361

E-Bost | Gwefan

Mwynderau

 • Partïon ysgol
 • Ardal chwarae
 • Picnic Area
 • Aiop Anrhegion
 • Partïon Hyfforddwr
 • Cyfleuster Newid Baban
 • Pob Tywydd

Consortiwm

 • Cadw
 • Attractions of Snowdonia
 • Anglesey Attractions
 • World Heritage Site

VAQAS

VAQAS

Mae hyn yn atyniad Ymwelwyr Gwasanaeth Sicrwydd Ansawdd Atyniad (VAQAS) cymeradwyo.

Ewch i VAQAS gwefan am fwy o fanylion ...

prisiau

cyffredinol

Oedolion: £3.80
Hyn: £3.40
Myfyrwyr: £3.40
Plant (hyd at 16 oed):£3.40

Nodyn: Gwybodaeth Gyffredinol Mae'r wybodaeth am brisiau'n berthnasol rhwng 1 Ebrill 2011 a 31 Mawrth 2012. Mae'r wybodaeth am oriau agor yn berthnasol rhwng 1 Ebrill 2011 a 31 Mawrth 2012. Tocyn teulu £11.00- Plant o dan 5 oed am ddim. Caiff pobl sy'n byw yng Nghymru sy'n 60 oed neu'n hyn neu'n 16 oed neu'n iau sydd thocyn dilys ddod i mewn am ddim. Mae'r holl fanylion hyn (gan gynnwys y prisiau) yn rhai a all newid yn ddirybudd. Rhoddir unrhyw newid mewn TAW ar waith yn y pwynt prynu. Mae'r rhan fwyaf o henebion Cadw nad ydynt wedi'u rhestru'n rhai sydd heb eu staffio ac ni chodir tl mynediad. Cewch fynd i mewn iddynt ar adegau rhesymol - fel rheol rhwng 10.00 a 16.000 bob dydd. Fe all y manylion hyn newid. I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, ewch i cadw.wales.gov.uk neu cysylltwch Gwasanaethau Ymwelwyr a Busnes Cadwffn (01443) 33 6000.Caiff pob ymwelydd anabl a'r sawl sy'n ei gynorthwyo ddod i mewn am ddim i bob un o'r henebion sydd dan ofal Cadw. Rhaid i blant dan 16 oed fod gydag oedolyn bob amser. I grwpiau o 15 neu ragor sy'n trefnu o flaen llaw, bydd gostyngiad o 10% ar y categorau i oedolion a'r categorau prisiau gostyngol. Caniateir i bobl sy'n byw yng Nghymru sy'n 60 neu'n hyn ac yn 16 oed neu'n iau ddod i mewn am ddim (yn amodol ar prior applications).

Oriau Agor

Castell Biwmaris
1 Ebrill - 30 Mehefin
  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
09:30 - 17:00YesYesYesYesYesYesYes
1 Gorffennaf - 31 Awst
  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
09:30 - 18:00YesYesYesYesYesYesYes
1 Medi - 31 Hydref
  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
09:30 - 17:00YesYesYesYesYesYesYes
1 Tachwedd - 29 Chwefror
  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
10:00 - 16:00YesYesYesYesYesYes
11:00 - 16:00Yes
1 Mawrth - 31 Mawrth
  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
09:30 - 17:00YesYesYesYesYesYesYes

categori

Rhan o: Hanesyddol, Diwylliant a Threftadaeth, Cestyll categori

Sut ydw i'n dod o hyd i Castell Biwmaris?

Trn - A545 (Porthaethwy) A5 (Bangor). 15km Bangor, llwybr Crewe-Bangor/Caergybi
Bws Ena's 100mtrs, llwybrau 53/57/58 Bangor-Biwmaris-Llanddona-Penmon

Cludiant Cyhoeddus

Ena's Biwmaris

rhywle i aros?

agosaf digwyddiadau

Eich Ffefrynnau

Ychwanegwch eich hoff atyniadau at y rhestr hon trwy glicio ar y botwm +.

Mae gennych no atyniads atyniadau chadw ar eich ffefrynnau.

Gweld eich ffefrynnau

atyniadau cyfagos

Bwyd a diod

The Loft Restaurant & Brasserie - Ye Olde Bulls Head Inn

The Loft Restaurant & Brasserie - Ye Olde Bulls Head Inn

Ynys Mn

mwy

tua. a milltir o
Castell Biwmaris

Bwyty Dawsons yng Ngwesty'r Castell

Bwyty Dawsons yng Ngwesty'r Castell

Eryri Mynyddoedd a Mr

mwy

tua. 11 milltirs o
Castell Biwmaris