Atyniadau Gogledd Cymru

Bodelwyddan Castle & Park

Castell a Pharc Bodelwyddan | Gweld Manylion Atyniad

Bodelwyddan Castle

disgrifiad

Dewch i ymweld Chastell Fictoraidd a'i 260 erw o barcdir, gerddi, ystafelloedd wediu dodrefnu ac atyniadau rhyngweithiol ir teulu. Mae Castell Bodelwyddan yn dyddio or 15fed Ganrif ond fei hailwampiwyd yn arddull yr Adfywiad Gothig yn yr 1820au. Adferwyd ein hystafelloedd hanesyddol yn yr 1980au i greu lleoliad anhygoel i bobl fwynhau gwaith celf yr Oriel Portreadau Cenedlaethol, y V&A ar Academi Frenhinol. Mae gennym raglen arddangosfeydd hefyd a honno'n newid yn rheolaidd, digwyddiadau drwyr flwyddyn, orielau cyffwrdd, gweithgareddau i blant, digwyddiadau paranormal, taith dywys sain am ddim a staff sy'n wirioneddol gyfeillgar. Mae maes chwarae antur yn y Parc yng Nghastell Bodelwyddan (newydd yn 2011), gweddillion prin ffosydd ymarfer y Rhyfel Byd Cyntaf, parcdir agored syn ddelfrydol ar gyfer cael picnic a chwarae gemau, gerddi ffurfiol a llwybr braf drwyr coetir syn cynnwys perllan, llannerch ieir fach yr haf a chuddfan adar. 

cysylltu

Castell a Pharc Bodelwyddan
Bodelwyddan
Bodelwyddan
Sir Ddinbych

Ffn: 01745 584060
Ffacs: 01745 584563

E-Bost | Gwefan

Mwynderau

 • Cynllun Croeso
 • Toiledau
 • Partïon ysgol
 • Ardal chwarae
 • Picnic Area
 • Parcio
 • Aiop Anrhegion
 • Ystafell Addysg
 • Partïon Hyfforddwr
 • Arlwyo
 • Cyfleuster Newid Baban
 • Pob Tywydd
 • Datganiad Mynediad

Consortiwm

 • NWT

VAQAS

VAQAS

Mae hyn yn atyniad Ymwelwyr Gwasanaeth Sicrwydd Ansawdd Atyniad (VAQAS) cymeradwyo.

Ewch i VAQAS gwefan am fwy o fanylion ...

prisiau

cyffredinol

Oedolion: £6.60
Hyn: £5.50
Myfyrwyr: £5.50
Plant (hyd at 16 oed):£2.75

Grwpiau *

Oedolion: £5.00
Hyn: £4.00
Myfyrwyr: £4.00
Plant (hyd at 16 oed:£2.00

* Nifer lleiaf mewn grwp: 12

Nodyn: Mynediad dydd - Tocyn teulu 1 (1 oedolyn a 3 o blant) £13.20 Tocyn teulu 2 (2 oedolyn a 2 o blant) £16.50. Aelodaeth flynyddol - Oedolion £12.00, Pris Gostyngol £10.00,Plant (5 - 16 oed) £5.00,Tocyn teulu 1 (1 oedolyn a 3 o blant) £24.00,Tocyn teulu 2 (2 oedolyn a 2 o blant) £30.00.Plant o dan 5 oed AM DDIM. Mynediad am ddim i ofalwyr ymwelwyr anabl. Gostyngiad arbennig i grwpiau o 12 neu ragor sy'n trefnu o flaen llaw

Oriau Agor

30 Mai - 5 Mehefin
  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
10:00 - 17:00YesYesYesYesYesYesYes
6 Mehefin - 24 Mehefin
  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
10:00 - 17:00YesYesYesYesYes
25 Mehefin - 4 Medi
  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
10:00 - 17:00YesYesYesYesYesYesYes
5 Medi - 23 Hydref
  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
10:00 - 17:00YesYesYesYesYes
24 Hydref - 30 Hydref
  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
10:00 - 17:00YesYesYesYesYesYesYes
31 Hydref - 18 Rhagfyr
  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
11:00 - 16:00YesYes
7 Ionawr - 1 Ebrill
  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
11:00 - 16:00YesYes

Nodyn: Bydd Castell Bodelwyddan ar gau rhwng 20 Rhagfyr 2010 a Ionawr 7 2011.

categori

Rhan o: Amgueddfa ac Oriel, Hanesyddol, Teulu, Diwylliant a Threftadaeth, Cestyll, Celf, Crefft categori

Sut ydw i'n dod o hyd i Castell a Pharc Bodelwyddan?

Ychydig oddi ar Gyffordd 25 gwibffordd yr A55.
Gan deithio o'r Gorllewin (Conwy/Llandudno): ar l i chi adael y ffordd ddeuol, cymerwch y ln gyntaf oddi ar y gylchfan. Fe gyrhaeddwch chi ail gylchfan mewn dim; ac mae'r fynedfa i Gastell Bodelwyddan yn syth o'ch blaen (yr ail ln oddi ar y gylchfan). Os ydych chi'n teithio o'r Dwyrain (Caer/Treffynnon); y fynedfa i Gastell Bodelwyddan yw'r ln gyntaf oddi ar y gylchfan, yn syth ar l ichi adael y ln ddeuol.

Cludiant Cyhoeddus

Bws: Rhifau 45, 51 a 55 o'r Rhyl; Rhif 15 o Gonwy; Rhif 13 o Brestatyn. Trn: y Rhyl neu Abergele/Pensarn

Eich Ffefrynnau

Ychwanegwch eich hoff atyniadau at y rhestr hon trwy glicio ar y botwm +.

Mae gennych no atyniads atyniadau chadw ar eich ffefrynnau.

Gweld eich ffefrynnau

atyniadau cyfagos

Bwyd a diod

Bwyty Windmills yng Nghanolfan Nova

Bwyty Windmills yng Nghanolfan Nova

Arfordir Gogledd Cymru

mwy

tua. 9 milltirs o
Castell a Pharc Bodelwyddan

Tafarn a Bwyty'r Queens Head

Tafarn a Bwyty'r Queens Head

Arfordir Gogledd Cymru

mwy

tua. 11 milltirs o
Castell a Pharc Bodelwyddan