Atyniadau Gogledd Cymru

Corris Craft Centre

Canolfan Grefftau Corris | Gweld Manylion Atyniad

Corris Carft Centre

disgrifiadMae 9 stiwdio grefft yng Nghanolfan Grefftau Corris ac yno mi gewch chi eitemau unigryw i'ch cartref ac i'ch gardd a syniadau gwych am anrhegion hefyd. . Dyma rai o'r pethau a werthir yma: teganau, crochenwaith, gemwaith, nwyddau lledr, canhwyllau, nwyddau gwydr, cardiau wedi'u gwneud llaw, dodrefn gwledig a thrwythau a meddyginiaethau llysieuol, .  Beth am dorchi llewys a rhoi cynnig ar wneud eich crefftau'ch hun? Tarwch heibio i beintio crochenwaith, i drochi cannwyll ac i wneud eich cymysgedd llysieuol eich hun neu fe allwch drefnu o flaen llaw i ddod yma i greu darn o ddodrefn gwledig neu gardiau a dysgu gwneud llyfr lloffion, a hynny i gyd dan gyfarwyddyd arbenigol y Crefftwyr eu hunain. .

Mae'r Crochan yn defnyddio cynhwysion lleol i greu bwydlen flasus Gymreig ei naws.  Galwch heibio i fwynhau ein brecwast poblogaidd sydd ar gael drwy'r dydd, coffi yn y bore, cinio neu de pnawn; mae amrywiaeth o fwydydd a diodydd poeth ac oer ar gael drwy'r dydd.  Mae'r Crochan yn lle golau, braf a modern sy'n cynnig golygfeydd o bob tu o fryniau coediog trwchus Dyffryn Corris.

Beth am gael golwg ar ein fideo?
 

cysylltu

Canolfan Grefftau Corris
Corris
Machynlleth
Powys:

Ffn: 01654 761584
Ffacs: 01654 761575

E-Bost | Gwefan

Mwynderau

 • Cynllun Croeso
 • Toiledau
 • Partïon ysgol
 • Ardal chwarae
 • Picnic Area
 • Parcio
 • Aiop Anrhegion
 • Partïon Hyfforddwr
 • Arlwyo
 • Cyfleuster Newid Baban
 • Pob Tywydd
 • Datganiad Mynediad

Consortiwm

 • NWT
 • Attractions of Snowdonia

prisiau

Mae hwn yn atyniad rhad ac am ddim

Nodyn: Mynediad am ddim. Mae digon o lefydd parcio ar gael am ddim hefyd a llefydd i ymwelwyr anabl o fewn ychydig lathenni i'r Ganolfan Grefftau.

Oriau Agor

Canolfan Grefftau Corris
28 Mawrth - 31 Hydref
  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
10:00 - 17:00YesYesYesYesYesYesYes

Nodyn: Sylwer: Bydd llawer o'r Stiwdios Crefftau ar agor ar adegau eraill yn ystod y flwyddyn hefyd. Y peth gorau bob tro yw ffonio, yn ystod yr adegau tawelach hyn, cyn ichi ddod yno'n unswydd.

categori

Rhan o: Celf, Crefft categori

Sut ydw i'n dod o hyd i Canolfan Grefftau Corris?

Mae Canolfan Grefftau Corris ar briffordd yr A487 rhwng Machynlleth a Dolgellau

Cludiant Cyhoeddus

Arosfan fysiau ar yr A487 y tu allan i Ganolfan Grefftau Corris. Gorsaf drenau ym Machynlleth - 5 milltir.

Eich Ffefrynnau

Ychwanegwch eich hoff atyniadau at y rhestr hon trwy glicio ar y botwm +.

Mae gennych no atyniads atyniadau chadw ar eich ffefrynnau.

Gweld eich ffefrynnau

atyniadau cyfagos

Bwyd a diod

Caffi'r Crochan

Caffi'r Crochan

Eryri Mynyddoedd a Mr

mwy

tua. a milltir o
Canolfan Grefftau Corris

Y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Eryri Mynyddoedd a Mr

mwy

tua. 9 milltirs o
Canolfan Grefftau Corris