Atyniadau Gogledd Cymru

Cors Goch Reserve, North Wales Wildlife Trust

Gwarchodfa Cors Goch, Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru | Gweld Manylion Atyniad

disgrifiad

Gwarchodfa Natur Genedlaethol gyda mign, glaswelltir a rhostir ac amrywiaeth eang o flodau ac anifeiliaid gwyllt.

Mae Cors Goch yn enwog am ei siglen galchaidd a'i rhostir asidig ac ar y tir hwn ceir llawer o rywogaethau prin o blanhigion. Mae Cors Goch yn fign gyfoethog. Yn 1964, wedi prynu daliadaeth tair fferm, ffurfiwyd YNGC. Mae'r rhain wedi cael eu hymestyn ers hynny i ffurfio'r warchodfa a welwch chi heddiw. Mae ei phwysigrwydd rhyngwladol wedi'i gydnabod erbyn hyn. Cors Goch yw un o drysorau bywyd gwyllt Ynys Môn; mae'n stori am filiynau o flynyddoedd o esblygiad. Ar ymweliad byr â'r Warchodfa Natur hon gan yr Ymddiriedolaeth Natur, cewch gyfle i ddarganfod peth o'r bywyd gwyllt rhyfeddol, godidog a lliwgar sy'n gwneud Cors Goch yn safle o bwysigrwydd rhyngwladol.

cysylltu

Gwarchodfa Cors Goch, Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
Llanbedrog
Isle of Anglesey

Ff么n: 01248 351541

E-Bost | Gwefan

prisiau

Mae hwn yn atyniad rhad ac am ddim

categori

Rhan o: Teulu, Fferm, Bywyd Gwyllt a Sw, Parciau a Gerddi categori

Sut ydw i'n dod o hyd i Gwarchodfa Cors Goch, Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru?

Dilynwch yr A5025 i'r gyffordd ryw 1.5 milltir i'r gogledd o Bentraeth. Ar y chwith gwelir troad am Lanbedrgoch. Ryw filltir y tu hwnt i'r pentref, gadewch eich car yn y gilfan ar y chwith, ychydig i'r gogledd o'r trac yn arwain i'r warchodfa.

Cludiant Cyhoeddus

Llanbedrgoch

Eich Ffefrynnau

Ychwanegwch eich hoff atyniadau at y rhestr hon trwy glicio ar y botwm +.

Mae gennych no atyniads atyniadau chadw ar eich ffefrynnau.

Gweld eich ffefrynnau

atyniadau cyfagos

Bwyd a diod

The Loft Restaurant & Brasserie - Ye Olde Bulls Head Inn

The Loft Restaurant & Brasserie - Ye Olde Bulls Head Inn

Ynys M鬾

mwy

tua. 7 milltirs o
Gwarchodfa Cors Goch, Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

Derimon Ty Cochi a Siop

Derimon Ty Cochi a Siop

Ynys M鬾

mwy

tua. 8 milltirs o
Gwarchodfa Cors Goch, Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru