Atyniadau Gogledd Cymru

Greenfield Valley Heritage Park

Parc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas | Gweld Manylion Atyniad

Greenfield Valley

disgrifiad

Mae llwyth o weithgareddau i blant ar gael yn ystod y gwyliau. Parc gwledig dros saith deg o erwau sy'n cynnwys coetiroedd, cronfeydd dwr, henebion a hanes diwydiannol a hynny nid nepell o dref farchnad Treffynnon, yng ngogledd Cymru.
Cewch ymweld 'r Ganolfan Ymwelwyr am ddim, ac yma hefyd mae'r fynedfa i Amgueddfa a Fferm. Yno, mae gwybodaeth ar gael am droeon drwy'r coetir, gweithgareddau addysgol, pysgota a gwylio adar yn yr ardal. Mae arweinlyfr/taflen ar gael am ddim yn y Ganolfan Ymwelwyr (ar agor 30 Mawrth - 2 Tachwedd 2007 bob dydd rhwng 10am a 4.30pm). Mae'r Parc a'r ardal o'i gwmpas ar agor drwy'r flwyddyn gron.

cysylltu

Parc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas
Maes Glas
Holywell
Sir y Fflint:

Ffn: 01352 714 172
Ffacs: 01352 714 791

E-Bost | Gwefan

Mwynderau

  • Ystafell Addysg

VAQAS

VAQAS

Mae hyn yn atyniad Ymwelwyr Gwasanaeth Sicrwydd Ansawdd Atyniad (VAQAS) cymeradwyo.

Ewch i VAQAS gwefan am fwy o fanylion ...

prisiau

cyffredinol

Oedolion: £3.50
Plant:£2.00

Oriau Agor

Parc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas
21 Mawrth - 24 Rhagfyr
  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
10:00 - 16:30YesYesYesYesYesYesYes

Nodyn: Mynediad Olaf: 4.00pm

categori

Rhan o: Hanesyddol, Fferm, Bywyd Gwyllt a Sw, Parciau a Gerddi categori

Sut ydw i'n dod o hyd i Parc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas?

Gadewch yr A55 yn Nhreffynnon, dilynwch yr arwyddion i'r Parc Treftadaeth ym Maes Glas.

agosaf digwyddiadau

Eich Ffefrynnau

Ychwanegwch eich hoff atyniadau at y rhestr hon trwy glicio ar y botwm +.

Mae gennych no atyniads atyniadau chadw ar eich ffefrynnau.

Gweld eich ffefrynnau

atyniadau cyfagos

Bwyd a diod

Siop Fferm Ystâd Pen-ar-lâg

Siop Fferm Ystâd Pen-ar-lâg

Gororau Gogledd Cymru

mwy

tua. 4 milltirs o
Parc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas

Bwyty Windmills yng Nghanolfan Nova

Bwyty Windmills yng Nghanolfan Nova

Arfordir Gogledd Cymru

mwy

tua. 9 milltirs o
Parc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas