Atyniadau Gogledd Cymru

Isle of Anglesey Coastal Path

Llwybr Arfordir Ynys Môn | Gweld Manylion Atyniad

Isle of Anglesey Coastal Path

disgrifiad

Mae Llwybr Arfordir Ynys Mn yn ymestyn dros 125 milltir o gwmpas yr ynys, ac mae'n croesi'r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol fwyaf yng Nghymru.

Dewch i weld harddwch naturiol Llwybr Arfordir Ynys Mn gyda href="http://www.angleseywalkingholidays.com/" target="_blank">Crwydro Mn

cysylltu

Llwybr Arfordir Ynys Môn
Eglwys Cybi Sant
Holyhead
Ynys Môn:

Ffn: 01248 752300
Ffacs: 01248 724839

E-Bost | Gwefan

Mwynderau

  • Partïon Hyfforddwr

prisiau

Mae hwn yn atyniad rhad ac am ddim

categori

Rhan o: Antur, Parciau a Gerddi categori

Sut ydw i'n dod o hyd i Llwybr Arfordir Ynys Môn?

Mae'n rhwydd cyrraedd Caergybi ar hyd gwibffordd yr A55 (Manceinion 2 awr, Birmingham 3 awr). Mae'r orsaf drenau (Llundain 4 awr) a therfynfa'r cychod (Dulyn 1.5 awr) 5 - 10 munud o waith cerdded o Eglwys Sant Cybi. Man Cychwyn Swyddogol: Eglwys San Cybi, Caergybi (Cyf grid SH247 826)

rhywle i aros?

agosaf digwyddiadau

Eich Ffefrynnau

Ychwanegwch eich hoff atyniadau at y rhestr hon trwy glicio ar y botwm +.

Mae gennych no atyniads atyniadau chadw ar eich ffefrynnau.

Gweld eich ffefrynnau

atyniadau cyfagos

Bwyd a diod

The Lobster Pot

The Lobster Pot

Ynys Mn

mwy

tua. 6 milltirs o
Llwybr Arfordir Ynys Môn

Derimon Ty Cochi a Siop

Derimon Ty Cochi a Siop

Ynys Mn

mwy

tua. 14 milltirs o
Llwybr Arfordir Ynys Môn