Atyniadau Gogledd Cymru

Maes-y-Neuadd Restaurant

Bwyty Maes-y-Neuadd | Gweld Manylion Atyniad

North Wales Restaurants

disgrifiad


Mae gan ein bwyty enw arbennig o dda  ym mhob un o'r prif dywyslyfrau, ond yn anad dim, mae ein cwsmeriaid wrth eu bodd 'r bwyd a baratoir gan ein Cogydd Peter Jackson a'i dm. Bydd tm y gegin yn darparu bwydlen 3 cwrs arloesol sy'n newid bob dydd ac yn cynnwys llysiau ffres a gesglir yn feunyddiol o'r ardd

cysylltu

Bwyty Maes-y-Neuadd
Talsarnau ger
Harlech
Gwynedd

Ffn: 01766 780200

E-Bost | Gwefan

Oriau Agor

Bwyty Maes-y-Neuadd

Nodyn: Byddwn ar agor ar gyfer brecwast, cinio a phryd nos bob dydd. Mae coffi yn y bore, a the pnawn yn bleser arbennig yn yr haf ar y teras lle y gallwch chi hefyd fwynhau golygfeydd ysblennydd yr Wyddfa a'r mr.

categori

Rhan o: Bwyd, diod a Siopa categori

Sut ydw i'n dod o hyd i Bwyty Maes-y-Neuadd?

agosaf digwyddiadau

Eich Ffefrynnau

Ychwanegwch eich hoff atyniadau at y rhestr hon trwy glicio ar y botwm +.

Mae gennych no atyniads atyniadau chadw ar eich ffefrynnau.

Gweld eich ffefrynnau

atyniadau cyfagos

Bwyd a diod

Gwaith Llechi Inigo Jones

Gwaith Llechi Inigo Jones

Eryri Mynyddoedd a Mr

mwy

tua. 15 milltirs o
Bwyty Maes-y-Neuadd

Caffi Caban

Caffi Caban

Eryri Mynyddoedd a Mr

mwy

tua. 16 milltirs o
Bwyty Maes-y-Neuadd