Atyniadau Gogledd Cymru

Mostyn

Mostyn | Gweld Manylion Atyniad

Mostyn

disgrifiad

Agorodd Mostyn ar ei ffurf bresennol yn 1979 a dyma'r oriel annibynnol fwyaf a noddir o'r pwrs cyhoeddus yng Nghymru. Ein prif weithgarwch yw dangos celf gyfoes o Gymru a chelf ryngwladol mewn rhaglen o arddangosfeydd un-artist a chan grwpiau o artistiaid, pob un yn para oddeutu chwe wythnos. Pobl gyffredin yw ein cynulleidfa ar y cyfan a'n nod yw cynnig amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar lle bydd ymwelwyr yn gallu darganfod celf i'w hysgogi. Oherwydd safonau cyson uchel Mostyn, mae wedi cael ei chydnabod (gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Croeso Cymru ac mewn llyfrau teithio) yn brif oriel celfyddyd gyfoes Cymru.

Yn l y Guardian, Mostyn yw "un o leoliadau celf gyfoes mwyaf mentrus y Deyrnas Unedig".

 

cysylltu

Mostyn
12 Stryd Vaughan
Llandudno
Conwy:

Ffn: 01492 879201
Ffacs: 01492 878869

E-Bost | Gwefan

Mwynderau

  • Toiledau
  • Aiop Anrhegion
  • Ystafell Addysg
  • Arlwyo
  • Cyfleuster Newid Baban
  • Pob Tywydd
  • Datganiad Mynediad

prisiau

Nodyn: Mynediad am ddim

Oriau Agor

Mostyn
4 Ionawr - 24 Rhagfyr
  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
10:00 - 17:00YesYesYesYesYes

Nodyn: Ar agor ar Wyliau Banc Bydd yr oriel ar gau 25 a 26 Rhagfyr ac Ionawr 1.

categori

Rhan o: Amgueddfa ac Oriel, Celf, Crefft categori

Sut ydw i'n dod o hyd i Mostyn ?

Mae'r Oriel oddeutu 100 metr o Orsaf Drenau Llandudno.

Cludiant Cyhoeddus

Llandudno

rhywle i aros?

agosaf digwyddiadau

Eich Ffefrynnau

Ychwanegwch eich hoff atyniadau at y rhestr hon trwy glicio ar y botwm +.

Mae gennych no atyniads atyniadau chadw ar eich ffefrynnau.

Gweld eich ffefrynnau

atyniadau cyfagos

Bwyd a diod

Bwyty a Bar The Vue

Bwyty a Bar The Vue

Arfordir Gogledd Cymru

mwy

tua. a milltir o
Mostyn

Caffi Bar y Gath Dew

Caffi Bar y Gath Dew

Arfordir Gogledd Cymru

mwy

tua. a milltir o
Mostyn