Atyniadau Gogledd Cymru

Nant Gwyrtheyrn

Nant Gwyrtheyrn | Gweld Manylion Atyniad

The Cafe

disgrifiad

Croeso i Nant Nant Gwrtheyrn neu "y Nant" fel y'i gelwir yn aml, yn lle hudolus lleoli mewn hen bentref chwarelyddol ar arfordir gogleddol Penrhyn Llŷn yng Ngogledd Cymru. Ma hon yn bentref diarffordd Fictoraidd ac wedi cael ei adnewyddu yn y blynyddoedd diwethaf, yn cynnwys adeiladu ffordd mynediad newydd, ychwanegu canolfan gynadledda newydd ac ystafell ddigwyddiadau, yn ogystal â darparu llety o 4 * ar gyfer hyd at 80 o westeion. Mae Nant Gwrtheyrn bellach yn denu dros 30,000 o ymwelwyr y flwyddyn
Mae'r Ganolfan yn arbenigo mewn Cymraeg i Oedolion (fel ail iaith) ac mae'n cynnig cyrsiau preswyl dwys drwy gydol y flwyddyn.

Rydym hefyd yn cynnig 4 * a phrydau bwyd ar gyfer grwpiau, lleoliad ar gyfer cynadleddau a phriodasau a phedwar o fythynnod hunan-ddarpar y gellir ei rentu fel llety gwyliau.

Gall ymwelwyr i'r ardal fwynhau ein Canolfan Dreftadaeth sy'n cynnwys arddangosfeydd am yr iaith Gymraeg a diwylliant, yn ogystal â hanes y pentref, sy'n cynnwys cyfnod penodol tŷ mewn cymuned chwarel Fictoraidd a gwybodaeth am y bywyd gwyllt unigryw y gellir ei ddarganfod yn y dyffryn a'r traeth.

cysylltu

Nant Gwyrtheyrn
Llithfaen
Pwllheli
Gwynedd

Ffn: 01758 750334

E-Bost | Gwefan

Mwynderau

  • Wi-Fi
  • Toiledau
  • Partïon ysgol
  • Ardal chwarae
  • Picnic Area
  • Parcio
  • Ystafell Addysg
  • Arlwyo

Consortiwm

  • Attractions of Snowdonia

prisiau

Mae hwn yn atyniad rhad ac am ddim

Nodyn: Dim tl mynediad. Caffi, ystafelloedd cyfarfod, llety a lleoliad priodas yn cael eu dyfynnu ar wahn yn unol a hynny a\\\'r gofynion.

Oriau Agor

Nant Gwyrtheyrn
1 Ebrill - 31 Hydref
  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
10:00 - 16:00YesYesYesYesYesYesYes

Nodyn: Caffi ar agor 10:00-4:00 bob dydd yn ystod tymor brig. Ffoniwch am adegau eraill o\'r flwyddyn i wirio.

categori

Rhan o: Hanesyddol, Teulu, Diwylliant a Threftadaeth categori

Sut ydw i'n dod o hyd i Nant Gwyrtheyrn?

Ar y bws
Mae\'r safle bws agosaf ym mhentref Llithfaen.

Ar y trn
Mae\'r gorsafoedd tren agosaf yw ym Mhwllheli a Bangor.

Cludiant Cyhoeddus

Llithfaen

rhywle i aros?

agosaf digwyddiadau

Eich Ffefrynnau

Ychwanegwch eich hoff atyniadau at y rhestr hon trwy glicio ar y botwm +.

Mae gennych no atyniads atyniadau chadw ar eich ffefrynnau.

Gweld eich ffefrynnau

atyniadau cyfagos

Bwyd a diod

Bwyty Maes-y-Neuadd

Bwyty Maes-y-Neuadd

Eryri Mynyddoedd a Mr

mwy

tua. 17 milltirs o
Nant Gwyrtheyrn

Caffi Caban

Caffi Caban

Eryri Mynyddoedd a Mr

mwy

tua. 20 milltirs o
Nant Gwyrtheyrn