Atyniadau Gogledd Cymru

Parc Llandudno

Parc Llandudno | Gweld Manylion Atyniad

Parc Llandudno shopping

disgrifiad

Parc Llandudno yw'r ychwanegiad diweddaraf at gyfleusterau siopa Llandudno. Agorodd y safle ym mis Hydref 2007 ac mae'n cynnig ffasiynau o'r safon uchaf; siopau adrannol gan gynnwys Debenhams, Next, BHS, New Look, RIver Island a siop ffasiynau a nwyddau i'r cartref Laura Ashley sydd wedi agor yno'n ddiweddar. Gall ymwelwyr gael hoe fach a phanad haeddiannol yn Costa Coffee neu yng nghaffis siopau Debenhams a BHS. ,br />
Mae Parc Llandudno gyferbyn ag archfarchnad Asda ac wrth ymyl Parc Manwerthu Mostyn Champneys sy'n cynnig rhagor o siopau gan gynnwys Currys, Argos a Harveys.

Mae gan Barc Llandudno ei faes parcio'i hun ar y safle lle cewch barcio am ddim am hyd at 2 awr.

cysylltu

Parc Llandudno
Parc Manwerthu Llandudno
Mostyn Broadway
Llandudno
Conwy

Mwynderau

  • Toiledau
  • Parcio
  • Arlwyo
  • Cyfleuster Newid Baban
  • Pob Tywydd

Oriau Agor

Parc Llandudno
2 Ionawr - 31 Rhagfyr
  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
10:00 - 20:00YesYesYesYesYes
09:00 - 19:00Yes
11:00 - 17:00Yes

Nodyn: Holwch y siopau eu hunain am eu hamserau agor.

categori

Rhan o: Teulu categori

Sut ydw i'n dod o hyd i Parc Llandudno?

Tuag at ben deheuol Stryd Mostyn gyferbyn ag archfarchnad Asda.

Cludiant Cyhoeddus

Mae'n ddigon rhwydd cerdded o orsaf drenau Llandudno ac o sawl arosfan fysiau

rhywle i aros?

agosaf digwyddiadau

Eich Ffefrynnau

Ychwanegwch eich hoff atyniadau at y rhestr hon trwy glicio ar y botwm +.

Mae gennych no atyniads atyniadau chadw ar eich ffefrynnau.

Gweld eich ffefrynnau

atyniadau cyfagos

Bwyd a diod

Caffi Bar y Gath Dew

Caffi Bar y Gath Dew

Arfordir Gogledd Cymru

mwy

tua. a milltir o
Parc Llandudno

Bwyty a Bar The Vue

Bwyty a Bar The Vue

Arfordir Gogledd Cymru

mwy

tua. a milltir o
Parc Llandudno