Atyniadau Gogledd Cymru

Restored World War II Air Raid Shelter

Lloches rhag Cyrchoedd Awyr yr Ail Ryfel Byd | Gweld Manylion Atyniad

Restored World War II Air Raid Shelter

disgrifiad

Mae un o lochesi'r Ail Ryfel Byd i'w gweld yn Amgueddfa Mr Caergybi. Un o un ar bymtheg o lochesi a godwyd ddechrau'r rhyfel yw hon, ac roedd yn rhan o amddiffynfeydd y dref. Fe'i codwyd ar lan y dwr oherwydd bod Luftwaffe'r Almaen yn hedfan i fyny Mr Iwerddon wrth iddynt anelu am Lerpwl a Phenbedw ar eu cyrchoedd bomio. Wrth ddychwelyd, byddent yn gollwng unrhyw fomiau a oedd weddill ar longau Prydain a'r Iseldiroedd a oedd wedi'u hangori yn harbwr y dref. Erbyn hyn, mae'r lloches yn gartref i arddangosfa barhaol �Caergybi yn y Rhyfel�. Yn yr arddangosfa, fe welwch chi gyfraniadau gan bobl y dref y bu eu perthnasau'n ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf a'r Ail Ryfel Byd a hefyd yn rhyfel y Falklands.

cysylltu

Lloches rhag Cyrchoedd Awyr yr Ail Ryfel Byd
Ffordd y Traeth
Holyhead
Ynys Môn

Ffn: 01407 764374
Ffacs: 01407 769 745

Gwefan

Mwynderau

  • Toiledau
  • Partïon ysgol
  • Parcio
  • Partïon Hyfforddwr
  • Arlwyo
  • Pob Tywydd

prisiau

cyffredinol

Oedolion: £2.50
Plant:£1.00

Oriau Agor

Lloches rhag Cyrchoedd Awyr yr Ail Ryfel Byd
3 Ionawr - 22 Rhagfyr
  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
10:00 - 16:00YesYesYesYesYesYesYes

Nodyn: Ar agor bob dydd rhwng 10.00am - 4.00pm, ar gau yn ystod gwyliau'r Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.

categori

Rhan o: Amgueddfa ac Oriel, Hanesyddol, Diwylliant a Threftadaeth categori

Sut ydw i'n dod o hyd i Lloches rhag Cyrchoedd Awyr yr Ail Ryfel Byd ?

rhywle i aros?

agosaf digwyddiadau

Eich Ffefrynnau

Ychwanegwch eich hoff atyniadau at y rhestr hon trwy glicio ar y botwm +.

Mae gennych no atyniads atyniadau chadw ar eich ffefrynnau.

Gweld eich ffefrynnau

atyniadau cyfagos

Bwyd a diod

The Lobster Pot

The Lobster Pot

Ynys Mn

mwy

tua. 7 milltirs o
Lloches rhag Cyrchoedd Awyr yr Ail Ryfel Byd

Derimon Ty Cochi a Siop

Derimon Ty Cochi a Siop

Ynys Mn

mwy

tua. 16 milltirs o
Lloches rhag Cyrchoedd Awyr yr Ail Ryfel Byd