Atyniadau Gogledd Cymru

South Stack Lighthouse / Ynys Lawd

Goleudy Ynys Lawd | Gweld Manylion Atyniad

South Stack

disgrifiad

Un o oleudai mwyaf anhygoel Cymru. Wrth ichi ddringo i lawr dros 400 o risiau, fe welwch chi ddaeareg anhygoel wynebau serth y clogwyni. Cewch weld arddangosfeydd am fyd adar a'r amgylchedd naturiol yn ogystal ag ymweld ag ystafell yr injan cyn dringo i ben y goleudy.
 

cysylltu

Goleudy Ynys Lawd
Ynys Lawd
Holyhead
LL65 1YH

Ffn: 01407 763207/01248 724444

E-Bost | Gwefan

VAQAS

VAQAS

Mae hyn yn atyniad Ymwelwyr Gwasanaeth Sicrwydd Ansawdd Atyniad (VAQAS) cymeradwyo.

Ewch i VAQAS gwefan am fwy o fanylion ...

prisiau

cyffredinol

Oedolion: £4.00
Plant:£2.00

Oriau Agor

20 Mawrth - 30 Medi
  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
10:30 - 17:30YesYesYesYesYesYesYes

Nodyn: Taith olaf o gwmpas y goleudy 16:50

categori

Rhan o: Diwylliant a Threftadaeth, Hanesyddol categori

Sut ydw i'n dod o hyd i Goleudy Ynys Lawd?

O ganol tref Caergybi, ewch i gyfeiriad Ffordd y Traeth, gan ddynesu at Draeth. Ar l mynd yn syth ymlaen ar y gylchfan ar Ffordd y Traeth, trowch i'r dde i fyny Walthew Avenue, gan ddilyn yr arwyddion am Ynys Lawd, sydd oddeutu 3 milltir o'r fan hon. Byddwch yn dringo allt serth, gan fynd heibio maes parcio ar y chwith a'r arwydd "RSPB" arno. O'r fan hon, mae arwyddion clir i Dwr Ellin, sydd oddeutu 350 llath o'r maes parcio. Ar l ichi fynd i fyny'r allt at ddiwedd y ffordd, fe welwch chi'r grisiau i lawr at y goleudy.

rhywle i aros?

agosaf digwyddiadau

Eich Ffefrynnau

Ychwanegwch eich hoff atyniadau at y rhestr hon trwy glicio ar y botwm +.

Mae gennych no atyniads atyniadau chadw ar eich ffefrynnau.

Gweld eich ffefrynnau

atyniadau cyfagos

Bwyd a diod

The Lobster Pot

The Lobster Pot

Ynys Mn

mwy

tua. 8 milltirs o
Goleudy Ynys Lawd

Derimon Ty Cochi a Siop

Derimon Ty Cochi a Siop

Ynys Mn

mwy

tua. 16 milltirs o
Goleudy Ynys Lawd