Atyniadau Gogledd Cymru

Tacla Taid Transport and Agriculture Museum

Amgueddfa Trafnidiaeth ac Amaethyddiaeth Tacla Taid | Gweld Manylion Atyniad

Tacla Taid

disgrifiad

Tacla Taid, Amgueddfa Drafnidiaeth ac Amaethyddiaeth Mn, yw'r amgueddfa fwyaf o'i math yng Nghymru. Yma, fe welwch chi geir, beiciau modur, cerbydau masnachol a fferm ac injans.
Camwch yn l i'r gorffennol a gweld dros 60 o geir clasurol sgleiniog a cherbydau o'r 1920au ymlaen. Mae stryd pentref o'r 1940au a'i hwyneb cobls wedi'i hail-greu yma, ac mae honno'n cynnwys dau dy, garej a ffenest siop llawn nwyddau ers talwm.

Caffi'n gwerthu cynnyrch lleol a lle chwarae ar y safle.

 

cysylltu

Amgueddfa Trafnidiaeth ac Amaethyddiaeth Tacla Taid
Tyddyn Pwrpas
Niwbwrch
Anglesey

Ffn: 01248 440344

E-Bost | Gwefan

Mwynderau

  • Ardal chwarae
  • Aiop Anrhegion
  • Arlwyo

VAQAS

VAQAS

Mae hyn yn atyniad Ymwelwyr Gwasanaeth Sicrwydd Ansawdd Atyniad (VAQAS) cymeradwyo.

Ewch i VAQAS gwefan am fwy o fanylion ...

prisiau

Nodyn: Ffoniwch i gael gwybodaeth am brisiau.

Oriau Agor

Amgueddfa Trafnidiaeth ac Amaethyddiaeth Tacla Taid
20 Mawrth - 31 Hydref
  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
11:00 - 16:30YesYesYesYesYesYesYes

categori

Rhan o: Amgueddfa ac Oriel, Hanesyddol categori

Sut ydw i'n dod o hyd i Amgueddfa Trafnidiaeth ac Amaethyddiaeth Tacla Taid?

.Ym mhen deheuol yr ynys, ar yr A4080, dilynwch y B4421 yn Niwbwrch tuag at Langaffo. Mae arwyddion clir i'ch tywys i Amgueddfa Drafnidiaeth Tacla Taid. Dilynwch y ffordd hon am oddeutu milltir, ac mae'r amgueddfa i'w gweld yn glir ar yr ochr dde. Gadewch wibffordd yr A55 ar gyffordd 7 ac anelwch am bentref Gaerwen ar yr A5. Ewch drwy'r pentref a chyn bo hir mi gyrhaeddwch chi Bentre Berw. Chwiliwch am dro i'r chwith am y B4419, i gyfeiriad Llangaffo. Ewch drwy Langaffo, ar l tua 3 milltir, ac yna byddwch ar y B4421. Mi welwch chi Tacla Taid ar y chwith ar l tua milltir.

rhywle i aros?

agosaf digwyddiadau

Eich Ffefrynnau

Ychwanegwch eich hoff atyniadau at y rhestr hon trwy glicio ar y botwm +.

Mae gennych no atyniads atyniadau chadw ar eich ffefrynnau.

Gweld eich ffefrynnau

atyniadau cyfagos

Bwyd a diod

Derimon Ty Cochi a Siop

Derimon Ty Cochi a Siop

Ynys Mn

mwy

tua. 13 milltirs o
Amgueddfa Trafnidiaeth ac Amaethyddiaeth Tacla Taid

The Loft Restaurant & Brasserie - Ye Olde Bulls Head Inn

The Loft Restaurant & Brasserie - Ye Olde Bulls Head Inn

Ynys Mn

mwy

tua. 14 milltirs o
Amgueddfa Trafnidiaeth ac Amaethyddiaeth Tacla Taid