Atyniadau Gogledd Cymru

The Great Orme Tramway

Tramffordd y Gogarth | Gweld Manylion Atyniad

On the way up

disgrifiad

Tramffordd Pen y Gogarth yw tramffordd ffwnicwlar fwyaf a mwyaf ysblennydd Prydain. Maer Dramffordd yn dringo milltir i gopa Pen y Gogarth ac ar y daith, fe welwch chi olygfeydd anhygoel o faeau rhyfeddol Llandudno ar tu hwnt! Maer Draffordd wedi bod yn llonni'r hen a'r ifanc ers dros 100 mlynedd ac mae'n atyniad unigryw y mae'n rhaid i bawb ei brofi!  

cysylltu

Tramffordd y Gogarth
Gorsaf Victoria
Rhodfa'r Eglwys
Llandudno
Conwy:

Ffn: 01492 879306
Ffacs: 01492 574040

E-Bost | Gwefan

Mwynderau

 • Cynllun Croeso
 • Toiledau
 • Partïon ysgol
 • Ardal chwarae
 • Picnic Area
 • Parcio
 • Ystafell Addysg
 • Partïon Hyfforddwr
 • Cyfleuster Newid Baban
 • Pob Tywydd
 • Datganiad Mynediad

Consortiwm

 • Ten Top Attractions
 • NWT
 • Llandudno Attractions

VAQAS

VAQAS

Mae hyn yn atyniad Ymwelwyr Gwasanaeth Sicrwydd Ansawdd Atyniad (VAQAS) cymeradwyo.

Ewch i VAQAS gwefan am fwy o fanylion ...

prisiau

cyffredinol

Oedolion: £5.40
Plant (hyd at 16 oed):£3.70

Nodyn: GOSTYNGIAD i BOB teulu - Grwpiau Ysgolion - Grwpiau o 10 neu ragor.

Oriau Agor

Tramffordd y Gogarth
14 Mawrth - 1 Tachwedd
  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
10:00 - 18:00YesYesYesYesYesYesYes

Nodyn: Bydd y tramiau'n gadael bob 20 munud - Bydd y Dramffordd yn cau am 5pm yn ystod mis Mawrth a mis Hydref yn unig.

categori

Rhan o: Amgueddfa ac Oriel, Teulu, Diwylliant a Threftadaeth, Cychod, Trenau a Thramiau categori

Sut ydw i'n dod o hyd i Tramffordd y Gogarth?

O ddechrau'r pier, dilynwch Rodfa'r Eglwys ac ewch heibio i Westy'r Empire ar y dde i chi nes i chi gyrraedd y Dramffordd sydd ar ochr dde Rhodfa'r Eglwys.

Cludiant Cyhoeddus

Llandudno

rhywle i aros?

agosaf digwyddiadau

Eich Ffefrynnau

Ychwanegwch eich hoff atyniadau at y rhestr hon trwy glicio ar y botwm +.

Mae gennych no atyniads atyniadau chadw ar eich ffefrynnau.

Gweld eich ffefrynnau

atyniadau cyfagos

Bwyd a diod

Caffi Bar y Gath Dew

Caffi Bar y Gath Dew

Arfordir Gogledd Cymru

mwy

tua. a milltir o
Tramffordd y Gogarth

Bwyty a Bar The Vue

Bwyty a Bar The Vue

Arfordir Gogledd Cymru

mwy

tua. a milltir o
Tramffordd y Gogarth