Atyniadau Gogledd Cymru

Venue Cymru

Venue Cymru | Gweld Manylion Atyniad

Venue Cymru

disgrifiad

Mae gan Venue Cymru theatr 1500 sedd, cyfleuster cynadledda amrywiol, gan gynnwys arena newydd sbon a bwyty trawiadol.  Maen atyniad y maen rhaid ichi ei weld.  Ffoniwch y swyddfa docynnau i drefnu eich seddi ar gyfer sioeau cerdd, dramu, a chyngherddau pop o'r radd flaenaf a llawer mwy hefyd.

 

cysylltu

Venue Cymru
Y Promenâd
Llandudno
Conwy:

Ffn: 01492 872000

E-Bost | Gwefan

Mwynderau

  • Toiledau
  • Partïon ysgol
  • Parcio
  • Partïon Hyfforddwr
  • Arlwyo
  • Cyfleuster Newid Baban
  • Pob Tywydd
  • Datganiad Mynediad

Consortiwm

  • Llandudno Attractions

prisiau

Nodyn: I gael y manylion llawn, holwch yn y swyddfa docynnau. Bargeinion ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o ddigwyddiadau. Lein grwpiau 01492 872 001

Oriau Agor

Venue Cymru
2 Ionawr - 24 Rhagfyr
  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
09:30 - 20:30YesYesYesYesYesYesYes

categori

Rhan o: Teulu, Celf, Crefft categori

Sut ydw i'n dod o hyd i Venue Cymru?

Dilynwch yr arwyddion am Landudno ar yr A55, wedyn daliwch i ddilyn yr arwyddion twristiaeth brown at y theatr.

rhywle i aros?

agosaf digwyddiadau

Eich Ffefrynnau

Ychwanegwch eich hoff atyniadau at y rhestr hon trwy glicio ar y botwm +.

Mae gennych no atyniads atyniadau chadw ar eich ffefrynnau.

Gweld eich ffefrynnau

atyniadau cyfagos

Bwyd a diod

Bwyty a Bar The Vue

Bwyty a Bar The Vue

Arfordir Gogledd Cymru

mwy

tua. a milltir o
Venue Cymru

Caffi Bar y Gath Dew

Caffi Bar y Gath Dew

Arfordir Gogledd Cymru

mwy

tua. a milltir o
Venue Cymru