Atyniadau Gogledd Cymru

Wepre Park

Parc Gwepra | Gweld Manylion Atyniad

Wepfre Park

disgrifiad


Dewch 'r plant i un o'r mannau chwarae gorau yn y sir, a chael cyfle i gael golwg ar Nant Gwepra neu fynd am dro drwy weddillion stad fawreddog Neuadd Gwepra a'i choetiroedd deniadol i gyrraedd adfail Castell Ewlo o'r 12fed ganrif. Mae gwybodaeth am y parc, rhaglen digwyddiadau'r flwyddyn a lluniaeth i gyd ar gael yn y ganolfan ymwelwyr.

cysylltu

Parc Gwepra
Rhodfa Gwepra
Connah's Quay
Sir y Fflint:

Ffôn: 01244 814 931
Ffacs: 01244 816 625

E-Bost | Gwefan

Mwynderau

  • Picnic Area
  • Arlwyo
  • Toiledau

Oriau Agor

Parc Gwepra
2 Ionawr - 24 Rhagfyr
  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
09:00 - 16:00YesYesYesYesYes
12:00 - 15:30YesYes

Nodyn: Ar agor ar Wyliau Banc ac eithrio dros gyfnod y Nadolig.

categori

Rhan o: Teulu, Parciau a Gerddi categori

Sut ydw i'n dod o hyd i Parc Gwepra?

Mae arwyddion i'r lle oddi ar Ffordd yr Arfordir, yr A548 yng Nghei Connah, neu oddi ar y B5126 o Laneurgain.

agosaf digwyddiadau

Eich Ffefrynnau

Ychwanegwch eich hoff atyniadau at y rhestr hon trwy glicio ar y botwm +.

Mae gennych no atyniads atyniadau chadw ar eich ffefrynnau.

Gweld eich ffefrynnau

atyniadau cyfagos

Bwyd a diod

Siop Fferm Ystâd Pen-ar-lâg

Siop Fferm Ystâd Pen-ar-lâg

Gororau Gogledd Cymru

mwy

tua. 4 milltirs o
Parc Gwepra

The Café at Abakhan

The Café at Abakhan

Gororau Gogledd Cymru

mwy

tua. 8 milltirs o
Parc Gwepra