Atyniadau Gogledd Cymru

White Water Active

White Water Active | Gweld Manylion Atyniad

JJ Canoeing and Rafting

disgrifiad


Yn Nyffryn rhamantus Llangollen, yr adwy i ogledd Cymru, dyma Ganolfan Gweithgareddau Awyr Agored o'r Radd Flaenaf ac fe all gynnig y gweithgarwch perffaith ichi a'ch teulu neu'ch tm. Edrychwch ar ein safle a dewis o'r llu o brofiadau amrywiol a gynigir, o Rafftio Dwr Gwyn i brofiad Abseilio 90 troedfedd, a sicrhau mai eleni fydd y flwyddyn y gwireddir eich breuddwydion. Nid yw Afon Ddyfrdwy'n dibynnu ar ryddhau afon drwy Argae fel y mae afonydd rafftio eraill yng Nghymru. Mae hynny'n golygu mai ni yw'r unig wir ganolfan Rafftio Dwr Gwyn sydd ar agor drwy'r flwyddyn gron.

cysylltu

White Water Active
Mile End Mill
Heol y Berwyn
Llangollen
Sir Ddinbych

Ffn: 01978 860 763
Ffacs: 01978 860 763

E-Bost | Gwefan

prisiau

Nodyn: Ffoniwch am ragor o wybodaeth.

categori

Rhan o: Teulu, Antur categori

Sut ydw i'n dod o hyd i White Water Active?

Ar yr A5, fymryn y tu allan i Langollen, gan fynd i gyfeiriad y Gorllewin tuag at Gorwen.

rhywle i aros?

agosaf digwyddiadau

Eich Ffefrynnau

Ychwanegwch eich hoff atyniadau at y rhestr hon trwy glicio ar y botwm +.

Mae gennych no atyniads atyniadau chadw ar eich ffefrynnau.

Gweld eich ffefrynnau

atyniadau cyfagos

Bwyd a diod

Fferm Organig Rhug

Fferm Organig Rhug

Gororau Gogledd Cymru

mwy

tua. 9 milltirs o
White Water Active

Siop Fferm Ystâd Pen-ar-lâg

Siop Fferm Ystâd Pen-ar-lâg

Gororau Gogledd Cymru

mwy

tua. 22 milltirs o
White Water Active