Atyniadau Gogledd Cymru

Y Crochan Caf

Caffi'r Crochan | Gweld Manylion Atyniad

disgrifiad

Bydd Y Crochan yn defnyddio cynhwysion lleol i greu bwydlen flasus Gymreig ei naws.  Galwch heibio i brofi'n, brecwast drwy'r dydd, gweinir coffi yn y bore, cinio neu de pnawn; amrywiaeth o brydau poeth ac oer a diodydd drwy'r dydd.  Mae'r Crochan yn lle golau, braf a modern ac mae'n cynnig golygfeydd o bob tu ar hyd llethrau coediog trwchus Dyffryn Corris.

Mae Caffi'r Crochan yng nghanol Canolfan Grefftau Corris a'i 9 stiwdio crefft unigol sy'n gartref i ddylunwyr-wneuthurwyr talentog   Hefyd, y Ganolfan Grefftau yw man cychwyn taith antur dan ddaear Labyrinth y Brenin Antur, Ymchwil y Beirdd a Chwilotwyr Cloddfa Corris.

 

cysylltu

Caffi'r Crochan
Corris
Corris
Machynlleth
Powys

Ffn: 01654 761437
Ffacs: 01654 761575

E-Bost | Gwefan

Mwynderau

 • Cynllun Croeso
 • Toiledau
 • Partïon ysgol
 • Ardal chwarae
 • Picnic Area
 • Parcio
 • Aiop Anrhegion
 • Partïon Hyfforddwr
 • Arlwyo
 • Cyfleuster Newid Baban
 • Pob Tywydd
 • Datganiad Mynediad

Consortiwm

 • NWT
 • Attractions of Snowdonia

prisiau

Mae hwn yn atyniad rhad ac am ddim

Oriau Agor

Caffi'r Crochan
22 Mawrth - 31 Hydref
  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
10:00 - 17:00YesYesYesYesYesYesYes

Nodyn: Bydd y Caffi ar agor ar adegau eraill yn ystod y flwyddyn hefyd. Mae'r manylion ar ein gwefan.

categori

Rhan o: Bwyd, diod a Siopa categori

Sut ydw i'n dod o hyd i Caffi'r Crochan ?

Mae Canolfan Grefftau Corris ar briffordd yr A487 rhwng Machynlleth a Dolgellau

Cludiant Cyhoeddus

Arosfan fysiau ar yr A487 y tu allan i Ganolfan Grefftau Corris. Gorsaf drenau ym Machynlleth - 5 milltir.

Eich Ffefrynnau

Ychwanegwch eich hoff atyniadau at y rhestr hon trwy glicio ar y botwm +.

Mae gennych no atyniads atyniadau chadw ar eich ffefrynnau.

Gweld eich ffefrynnau

atyniadau cyfagos

Bwyd a diod

Y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Eryri Mynyddoedd a Mr

mwy

tua. 9 milltirs o
Caffi'r Crochan

Bwyty Maes-y-Neuadd

Bwyty Maes-y-Neuadd

Eryri Mynyddoedd a Mr

mwy

tua. 19 milltirs o
Caffi'r Crochan