Atyniadau Gogledd Cymru

Foel Farm

Fferm Foel | Gweld Manylion Atyniad

Foel Farm - pony trekking

disgrifiad

Mae Fferm Foel yn cynnig ymweliad gwych i'r teulu brofi golygfeydd, synau ac arogleuon fferm weithio go iawn. Mae croeso i bawb sy'n ymweld gyfarfod 'r anifeiliaid, eu cyffwrdd a'u bwydo.

cysylltu

Fferm Foel
Brynsiencyn
Newborough
Ynys Môn

Ffn: 01248 430646

E-Bost | Gwefan

Mwynderau

  • Toiledau
  • Partïon ysgol
  • Parcio
  • Aiop Anrhegion
  • Partïon Hyfforddwr
  • Arlwyo
  • Pob Tywydd
  • Datganiad Mynediad

Consortiwm

  • Anglesey Attractions

VAQAS

VAQAS

Mae hyn yn atyniad Ymwelwyr Gwasanaeth Sicrwydd Ansawdd Atyniad (VAQAS) cymeradwyo.

Ewch i VAQAS gwefan am fwy o fanylion ...

prisiau

cyffredinol

Oedolion: £4.95
Hyn: £4.45
Myfyrwyr: £4.45
Plant:£3.95

Nodyn: Mae tocynnau teulu a phrisiau gostyngol i grwpiau ar gael. Mae'r pris mynediad yn cynnwys mynediad i'r Fferm Siocled, Parc Fferm Foel a phob reid. Byddwn yn derbyn y prif gardiau Credyd/Debyd.

Oriau Agor

Fferm Foel
25 Mawrth - 5 Tachwedd
  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
10:30 - 17:30YesYesYesYesYesYesYes
Fferm Foel
10 Chwefror - 21 Chwefror
  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
10:30 - 17:30YesYesYesYesYesYesYes

categori

Rhan o: Fferm, Bywyd Gwyllt a Sw, Teulu categori

Sut ydw i'n dod o hyd i Fferm Foel?

De Orllewin Mn, dilynwch yr arwyddion brown oddi ar yr A55/A5 ac oddi ar yr A4080 o Lanfairpwll.

agosaf digwyddiadau

Eich Ffefrynnau

Ychwanegwch eich hoff atyniadau at y rhestr hon trwy glicio ar y botwm +.

Mae gennych no atyniads atyniadau chadw ar eich ffefrynnau.

Gweld eich ffefrynnau

atyniadau cyfagos

Bwyd a diod

Caffi Caban

Caffi Caban

Eryri Mynyddoedd a Mr

mwy

tua. 13 milltirs o
Fferm Foel

Canolfan Ymwelwyr Copa'r Wyddfa - Hafod Eryri

Canolfan Ymwelwyr Copa'r Wyddfa - Hafod Eryri

Eryri Mynyddoedd a Mr

mwy

tua. 13 milltirs o
Fferm Foel